Thời tiết

Lịch

Máy tính

C
7
8
9
+
4
5
6
-
1
2
3
/
0
.
=
x

Truyện cười

Đưa nhầm chìa khóa

Anh chồng bị gọi nhập ngũ. Trước giờ lên đường, anh ta gọi người bạn thân nhất đến nhờ vả.

- Tôi giao cho anh chìa khóa quần của vợ tôi. Sau 5 năm, nếu tôi không trở về, anh có thể sử dụng.

Họ chia tay nhau, kẻ ở nhà, người ra quân cảng. Tàu sắp nhổ neo thì người bạn chạy ra bến, khoa chân múa tay lia lịa, anh chồng bắc tay làm loa, hỏi to:

- Có chuyện gì th...ế...ế?

Trên bờ gào lên:

- Đưa nhầm chìa khoá r...ồ...i...!!

Đố vui

Cái gì càng kéo càng ngắn?


Chúng tôi giúp bạn kết nối và chia sẻ với mọi người trong cuộc sống của bạn.