Danh sách sản phẩm

Products

Green face

...

Giá: 450 VND

 

Ride on the waves

...

Giá: 350 VND

 

Vietnaness lady rides a bicycle

...

Giá: 750 VND

 

The salt water fishes

...

Giá: 550 VND

 

Vietnamese lady in cyclo

...

Giá: 750 VND

 

Wood chair

...

Giá: 350 VND

 

White  Fence

...

Giá: 699 VND

 

Yellow grass field

...

Giá: 450 VND

 

Water wave

...

Giá: 599 VND

 

Buffalo boy

...

Giá: 750 VND

 

Blue face

...

Giá: 350 VND

 

Yellow and green

...

Giá: 450 VND

 

Water fall

...

Giá: 450 VND

 

Color leaves

...

Giá: 550 VND

 

Canna Lily bulbs

...

Giá: 650 VND

 

Silly String

...

Giá: 550 VND

 

Sunset in Venice

...

Giá: 690 VND

 

Sunset

...

Giá: 550 VND

 

Romance dance

Số người chơi: 2 - 5.
Phù hợp với 14 tuổi trở lên.
Thời gian chơi khoảng 10 phút.
Năm sản xuất: 0.
Rèn luyện kỹ năng: Xử lí tình huống, xử lí thông tin.

Giá: 650 VND

 

Red  lotus

...

Giá: 450 VND